Subsidies

bron: belgium.be

Elke belastingplichtige die geld besteedt aan een betere beveiliging van de woning, waarvan hij eigenaar of huurder (of bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker) is, kan een belastingvermindering genieten. Om recht te hebben op de vermindering moeten de werken verplicht door een aannemer uitgevoerd worden.

Investeringen die recht geven op vermindering

 

Inbraakvertragende elementen

  • specifiek inbraakwerend glas
  • sloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
  • gepantserde deuren 

 

Diefstaldetectie

  • alarmsystemen
  • abonnementskosten voor de aansluiting op een alarmcentrale
  • camera's uitgerust met een registratiesysteem 

 

Beveiliging tegen brand

  • water- en poederblussers
  • automatisch blustoestel in lokalen met verwarmingsketels op stookolie
  • deuren met een brandweerstand van een half uur 

 

Bedrag van vermindering

Het bedrag van deze belastingvermindering is gelijk aan 30 % van de werkelijk betaalde uitgaven, met een plafond dat voor het aanslagjaar 2013 bepaald is op 730 euro (750 euro voor aanslagjaar 2014). 
Deze vermindering is niet cumuleerbaar met andere belastingverminderingen die op hetzelfde geplaatste materiaal van toepassing zouden zijn.